foto

MKC Seminar Systems Engineering

13/01/2016 Op 13 januari 2016 organiseert het Maritiem Kennis Centrum (MKC) in samenwerking met het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem opnieuw een seminar over systems engineering in de maritieme sector. Het doel van het seminar is om de toepassing van systems engineering in de maritieme sector breed onder de aandacht te brengen door voorbeelden uit de praktijk en

Naar artikel

MKC Seminar Systems Engineering

26/06/2014 Op 26 juni 2014 organiseert het Maritiem Kennis Centrum (MKC) in samenwerking met het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem een seminar over system engineering in de maritieme sector. Het doel is om bredere inzet

Naar artikel

TU Delft zet ontwikkelingen van Integraal Samenwerken door

27/09/2013 TU Delft heeft de afgelopen vijf jaar substantieel bijgedragen aan de ontwikkelingen binnen het Programma Integraal Samenwerken. Hoewel het programma in zijn huidige vorm wordt afgerond, gaat TU Delft door met de ingezette ontwikkelrichtingen.   P2 Productdefinitie Als logisch vervolg van P2 Productdefinitie zien we dan ook o.a.: Het ontwikkelen van ‘generieke’ cost en work breakdown structures op basis van de binnen IS

Naar artikel

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken