foto

Introductie

Het programma Integraal samenwerken werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse scheepsbouwindustrie door ontwikkeling van verbeterde samenwerkingsmodellen en -instrumenten.
 
De drie speerpunten van het programma zijn innovatief ondernemen, technologische innovatie en sociale innovatie.
 
Communicatie, (zelf)bewustzijn, opleiding, informatietechnologie, procesoptimalisatie, informatiemanagement en procestransparantie zijn enkele van de kernbegrippen waaraan gewerkt wordt.
 
De sector zelf voert de leiding over het programma voor zowel het vaststellen van de inhoud, de uitvoering alsmede het (be)sturen ervan. Daarin werkt ze nauw samen met de maritieme onderzoeksgroepen van de Technische Universiteit Delft.
 
Het Programma sluit aan bij de strategische onderzoeksagenda van het in 2007 gestarte en door het ministerie van Economische Zaken en SenterNovem ondersteunde Maritiem Innovatie Programma.
 
Met de brede participatie van concurrerende bedrijven, is dit het grootste (preconcurrentiële) ontwikkelingsproject op het gebied van procesoptimalisatie in Nederland.
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken