foto

31-05-2013 Infocafé QLIFT op 25 juni in Sliedrecht

Op 25 juni wordt de derde revisie van de QLIFT methodiek gepresenteerd bij IHC Merwede te Sliedrecht. De vernieuwde versie is ontwikkeld door de Stuurgroep QLIFT waarin IHC Merwede, Damen en Bakker Sliedrecht vertegenwoordigd zijn. Tijdens de informatiemiddag worden de vernieuwde methodiek, behaalde bedrijfsresultaten en de roadmap voor de toekomst gepresenteerd. 
 
De QLIFT methodiek is dé methodiek voor continue verbetering tussen werven en toeleveranciers binnen de Nederlandse scheepsbouwketen. Toepassing van de methodiek heeft het afgelopen jaar geleerd dat de methodiek op een aantal punten verbeterd kon worden in concreetheid, toepasbaarheid en auditeerbaarheid. Dit waren dan ook de drie belangrijke uitgangspunten bij het maken van deze versie. In de gereviseerde versie wordt op zo veel mogelijk plekken verwezen naar mogelijk bronnen om huidige prestatieniveaus te kunnen bepalen. Het aantal criteria is gelijk gebleven. Nieuw zijn criteria voor gezondheid en veiligheid, informatie-uitwisseling, lean-maturity level en marktconformiteit. 
 
Met deze vernieuwingen blijven we als Nederlandse scheepsbouwketen geschiedenis schrijven op het gebied van het leveren van gespecialiseerde, technologisch complexe producten van een uitstekende kwaliteit!  Op 25 juni worden de vernieuwde methodiek, behaalde bedrijfsresultaten en de roadmap voor de toekomst gepresenteerd. 
 
Aanmelden
De informatiebijeenkomst vindt plaats op 25 juni 2013 bij IHC Merwede in Sliedrecht en duurt van 15.30 tot 17.30 uur, met aansluitend een borrel. U kunt zich aanmelden door een e-mail met uw NAW-gegevens te sturen aan Pieter ‘t Hart, e-mail: p.thart@integraalsamenwerken.nl onder vermelding van “aanmelding  infocafé QLIFT”.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken