foto

29-05-2013 P5 Processimulatie bij IHC Metalix

Het onderzoek naar simulatie bij IHC Metalix is met het afstuderen van Chris Rose begin mei succesvol afgerond. Dit project is onderdeel van het onderwerp simulatie binnen P5 Procesinnovatie. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht voor het gebruik van processimulatie binnen de Nederlandse scheepsbouw via kleine projecten. Binnen dit project zijn twee onderwerpen bestudeerd, namelijk de invloed van veranderingen van orderportefeuilles op de bottlenecks in het productieproces en de gerealiseerde verbeteringen in de nieuwe situatie. 
 
Het project bij IHC Metalix is het eerste succesvolle project waarbij simulatie direct vanuit de productie gevoed kan worden met data. Dit heeft als voordeel dat de simulatie ook in de toekomst door IHC Metalix gebruikt kan worden om de effecten van een gegeven orderboek te bekijken. Uiteraard kan de simulatie ook als basis dienen voor verdere ontwikkeling en verbetering van het productieproces zelf. Enkele succesvolle opties zijn hiervoor tijdens het afstudeertraject getest.
 
Voor meer informatie over P5 Processimulatie kunt u contact opnemen met Jeroen Pruyn, Projectleider P5, e-mail: j.f.j.pruyn@tudelft.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken