foto

23-04-2013 Infocafé Planning waardevol voor vervolg

Donderdag 18 april kwamen zo’n twintig planners en andere geïnteresseerden naar het infocafé van P5 Procesbeheersing. Het doel van de middag was om met experts te discussiëren over de planning van het schip in de tenderfase van een scheepsbouwproject. Kees Meijer, planner bij IHC Krimpen, heeft zich beziggehouden met de ontwikkeling van een softwaretool in samenwerking met de TU Delft en enkele afstudeerders. Hoewel het eerste concept nog niet geheel gebruiksklaar is, was het tijd om de tool en user interface te onderwerpen aan het keurende oog van de meesters.

De bijeenkomst werd geopend door Johan van Vuuren van IHC Merwede. Na een korte introductie van Integraal Samenwerken door Jeroen Pruyn werden de mogelijkheden van de softwaretool gedemonstreerd. De aanwezige planners kregen de gelegenheid om zelf met de tool te experimenteren. Met behulp van digitale stemkastjes kon men naderhand feedback gegeven. Hieruit kwam naar voren dat de mogelijkheid om aan het begin van een project met verschillende scenario’s te spelen (bijvoorbeeld: blokken of geen blokken, maar ook motor te laat of niet) een behoefte is die op dit moment niet vervuld wordt. De opzet van de binnen Integraal Samenwerken ontwikkelde tool is dan ook een goede aanzet om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.

Voor meer informatie over P5 Procesbeheersing kunt u contact opnemen met Jeroen Pruyn, Projectleider P5, e-mail: j.f.j.pruyn@tudelft.nl.


Copyright 2009 © Integraal Samenwerken