foto

26-03-2013 Integraal Samenwerken richt zich op de toekomst

Het Programma Integraal Samenwerken wordt in september 2013 afgerond. De komende maanden wordt hard gewerkt om de resultaten van de afgelopen jaren vast te leggen in publicaties, communities of practice, software, training en onderwijs. De informatie wordt zoveel mogelijk geborgd bij de partners die daar de afgelopen jaren in geïnvesteerd hebben. De bedrijven die deelgenomen hebben aan Integraal Samenwerken behouden daarbij hun rechten op de ontwikkelde resultaten. 
 
Tevens wordt onderzocht welke resultaten ingezet kunnen worden in de curricula van mbo, hbo en universitair onderwijs, die daar inmiddels veel interesse voor getoond hebben. Tenslotte zal Integraal Samenwerken na de zomervakantie publiekelijk worden afgesloten met een eendaags congres bij IHC Merwede in Kinderdijk. Nadere informatie hierover volgt in de komende nieuwsbrieven.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken