foto

25-02-2013 P1 Serious gaming in de Nederlandse scheepsbouw

Serious gaming wordt in de maritieme sector al jaren gebruikt in operationele processen. Het gebruik van scheepssimulatoren voor het in- en uitvaren van havens is daar een goed voorbeeld van. Binnen P1 wordt de komende tijd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om serious gaming meer in te zetten in het scheepsbouwproces.
 
In het verleden zijn er vanuit de TU Delft al diverse serious games ontwikkeld, zoals een scheepsbouw engineering game, ontwikkeld door Jenny Coenen. Zij won hiermee in 2007 de VNSI Timmersprijs. Met deze serious games kunnen engineering-, planning-  en productiescenario’s worden doorlopen en kan onderzocht worden wat de gevolgen zijn van bepaalde wijzigingen in het productieproces.      
 
Ook de planningstool die ontwikkeld is in P5 Procesbeheersing is een voorbeeld van een serious game. Met deze tool wordt de bouwvolgorde van secties en blokken doorgerekend om te onderzoeken hoe de bouwvolgorde kan worden aangepast voor een optimale doorlooptijd van het scheepsbouwproject.
 
De serious games worden niet alleen ontwikkeld voor de bedrijven, maar worden ook ter beschikking gesteld aan TU, HBO en MBO. Op deze wijze verwerven studenten en scholieren meer inzicht in het scheepsbouwproces en worden zij beter klaargestoomd voor de praktijk.
 
Wilt u meer weten over P1 Serious gaming? Neem dan contact op met de Rob van Leeuwen, projectleider P1, e-mail: r.vanleeuwen@integraalsamenwerken.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken