foto

20-02-2013 P6 3D informatiewijzer ontwikkelt universele interface

De 3D informatiewijzer is de centrale plaats waar alle relevante bedrijfsinformatie gevonden kan worden. Om dit te bereiken is het van belang dat de 3D informatiewijzer aan alle informatiesystemen binnen het bedrijf gekoppeld wordt. Binnen elk bedrijf is dat weer een nieuwe uitdaging, omdat de informatie vaak niet eenduidig is opgeslagen. Om het zogenaamde interfacing proces gemakkelijker en universeel te maken begint P6 met een onderzoek naar de universele interface: een eenduidige databus voor elk informatiesysteem.
 
Alle informatie binnen bedrijven wordt in veel verschillende systemen bijgehouden. Denk hierbij aan CAD, ERP, planningssoftware (zoals MS Project) en Excel. Wanneer iemand bepaalde informatie nodig heeft, moeten al deze systemen worden doorzocht. Daarbij is het lastig om te controleren of de informatie in deze systemen wel consistent is. De 3D informatiewijzer lost dit probleem op door alle informatie uit deze systemen te combineren, zodat er niet nagedacht hoeft te worden waar men moet zoeken en kunnen controles gehouden worden over de complete dataset.
 
Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om elk informatiesysteem te koppelen aan de 3D informatiewijzer, maar dat blijkt lastiger dan eerder aangenomen. De informatie in de verschillende systemen is vaak niet goed te koppelen, omdat verschillende benamingen van attributen of diverse eenheden worden gebruikt. Zo wordt een attribuut in het ene systeem ‘gewicht’ genoemd in kg en in het andere ‘massa’ in ton. Dit is ook een van de problemen bij het koppelen van de informatiesystemen onderling.
 
Binnen P8 is de Informatie Adapter ontwikkeld om dit soort problemen op te lossen bij communicatie tussen bedrijven. Binnen P6 wordt deze techniek nu ingezet om dezelfde problemen tussen de verschillende informatiesystemen binnen een bedrijf aan te pakken. Zo ontstaat een eenduidige databron waarop de 3D informatiewijzer aangesloten kan worden. Ook is het mogelijk om de informatiesystemen zelf weer te koppelen aan deze universele interface. Op deze manier is er een databus gecreëerd waarover elk informatiesysteem kan communiceren met een ander, met de garantie dat ze ook elkaar begrijpen.
 
Wilt u meer weten over P6 3D informatiewijzer? Neem dan contact op met de Martijn van Loenen, projectleider P6, e-mail: m.vanloenen@integraalsamenwerken.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken