foto

19-02-2013 P2 Het bestek als doorsnede van een productdefinitie

Een nieuwe methode voor het doorlichten van klanteisen is uitgebreid met een systeemstructuur en geschikt gemaakt om een bestek uit af te leiden. De methode en systeemstructuur zijn ontwikkeld door de projectgroep Productdefinitie en verwerkt in het proefmodel P2.
 
Het proefmodel P2 is ontwikkeld op basis van Relatics-software, die ook in P8 Informatie Adapter wordt toegepast. In de nieuwste versie van het model is een systeemstructuur toegevoegd die aansluit bij de gebruikelijke manier van aanbieden van  complexe schepen. Door het toevoegen van de systeemstructuur aan het proefmodel kunnen diverse bestekken aangemaakt worden. Bijvoorbeeld een intern bestek met veel eigen informatie, een bestek voor de klant en een bestek voor de toeleverancier.
 
Naast deze uitbreiding is een generieke bestekstructuur gedefinieerd voor gebruik in het aanbiedingstraject. Het gehele proefmodel wordt getest door een van de leden aan de hand van een recent project. Het proefmodel wordt gevuld vanaf de missie van het schip tot en met de systeemstructuur. De manier waarop de aanvraag naar de toeleveranciers wordt beschreven krijgt bijzondere aandacht. Het uiteindelijke doel is om de toeleveranciers mee te laten denken met de partij die de aanbieding levert. Deze benadering moet leiden tot een hogere kwaliteit van de aanbiedingen en een betere beheersbaarheid van de risico’s.
 
Daarnaast is er een opzet gemaakt voor de bridge console in het proefmodel. De bridge console moet overzicht bieden waar het ontwerp staat en of de ontwerpgegevens binnen verschillende rekentools overeenkomen. Het is ook mogelijk om een relatie te leggen tussen de eisen in het proefmodel en de bridge console. Zo kan er uiteindelijk beoordeeld worden of de berekeningen kloppen met de gestelde eisen.
 
Voor meer informatie over P2 Productdefinitie kunt u contact opnemen met Marnix Krikke, Projectleider P2, e-mail: m.krikke@integraalsamenwerken.nl of tel. (010) 44 44 333.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken