foto

18-01-2013 P6 3D informatiewijzer in de praktijk

De informatiebijeenkomst over de 3D informatiewijzer van 17 december 2012 is verplaatst naar 2013. De informatiemiddag wordt georganiseerd bij Damen Shipyards in Gorinchem met als onderwerp: de 3D informatiewijzer in de praktijk. Een werf en een toeleverancier laten zien hoe de 3D informatiewijzer wordt ingezet om processen te verbeteren. Daarnaast presenteren softwareleveranciers de laatste ontwikkelingen op het gebied van hun viewers. De exacte datum en tijd worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
 
Binnen P6 3D informatiewijzer is het doel om te komen tot één bron voor alle relevante informatie. Of het nu gaat om inkoopinformatie, technische informatie, planningsinformatie, tekeningen of het 3D-model, alles moet te vinden zijn in de 3D informatiewijzer. Alle informatie moet bovenal aan elkaar gelinkt worden, zodat deze ook terug te vinden is onder het object waarnaar gezocht wordt.
 
Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt teruggeblikt en vooruit gekeken naar de inspanningen om de 3D informatiewijzer in de praktijk actief te krijgen. IHC Piping/IHC Metalix en Damen Schelde Naval Shipbuilding presenteren hun ervaringen tot nu toe en vertellen waarom ze begonnen zijn met de 3D informatiewijzer.
 
Wilt u meer weten over P6 3D informatiewijzer? Neem dan contact op met de Martijn van Loenen, projectleider P6, e-mail: m.vanloenen@integraalsamenwerken.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken