foto

18-01-2013 P7 Informatiebijeenkomst 4D voortgangsregistratie op 14 februari

De informatiebijeenkomst over RFID projectmanagement-tools is verplaatst van 6 december naar donderdag 14 februari aanstaande bij IHC Merwede in Kinderdijk. Afgelopen periode is voor een proof of concept bij Damen Schelde een eerste toepassing gemaakt voor voortgangsregistratie aan boord van het JSS project en in de magazijnen van de werf. Met deze projectmanagement-tool worden de gebruiksvoordelen van RFID toegepast.
 
Hierbij valt te denken aan tijdsbesparing op het gebied van logistiek en administratie, maar ook wat betreft projectmanagement en procesbeheersing. Er is beter inzicht mogelijk in bijvoorbeeld projectvoortgang, doorlooptijden, subcontractors en voorraadbeheer. Verder is een proof of concept in ontwikkeling bij Econosto waarbij dezelfde techniek wordt ingezet voor het efficiënt en nauwkeurig scannen van leveringen aan klanten. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag de ervaringen delen en een blik vooruitwerpen op verdere mogelijkheden.
 
Programma
15.00 uur Inloop en ontvangst
15.30 uur Opening door IHC Merwede
15.40 uur Stand van zaken Integraal Samenwerken door Ubald Nienhuis
16.10 uur RFID ontwikkelingen bij Damen Schelde door Rob Coremans, Frank Verhelst en Marco de Poorter
16.40 uur RFID ontwikkelingen bij Econosto door Herman Schot
17.00 uur Toekomstbeeld en mogelijke vervolgprojecten door Willem Molenaar
17.10 uur Afsluiting
17.15 uur - 18.00 uur Borrel
 
Locatie
IHC Merwede
Gebouw 70
Smitweg 6
2961 AW Kinderdijk
 
Aanmelden
Deelname aan de informatiebijeenkomst is kosteloos. U kunt zich tot uiterlijk 10 februari aanmelden door een e-mail met uw NAW-gegevens te sturen aan Pieter ‘t Hart, e-mail: p.thart@integraalsamenwerken.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken