foto

16-01-2013 P5 Procesbeheersing brengt de Nederlandse scheepsbouw in kaart

In het afgelopen jaar zijn zowel bij IHC Merwede als bij Damen Shipyards Gorinchem procesmodellen gemaakt om de scheepsbouwketen in kaart te brengen. Half 2013 wordt het mogelijk om de modellen met elkaar te vergelijken. Dan kunnen vanuit twee vergelijkbare cases de voor- en nadelen van de verschillende modelmethodes belicht worden. 
 
De bedrijven hebben gekozen voor een verschillende focus: IHC Merwede richt zich vooralsnog op een ‘generiek ketenmodel’ waarbinnen een grote diversiteit aan procesimplementaties met elkaar vergeleken kunnen worden. Het doel hiervan is (interfaces van) processen uniform te kunnen maken om integratie en samenwerking binnen de keten te bevorderen. Er wordt gewerkt met referentiemodellen gebaseerd op het Supply Chain Operations Reference-model (SCOR) en met Event Process Chains (EPC) om op detailniveau te modelleren. Zowel SCOR als EPC zijn industriestandaarden. De processen worden op vier verschillende detailniveaus beschreven.
 
Damen Shipyards Gorinchem richt zich vooralsnog meer op directe inventarisatie van knelpunten in de keten en procesverbetering. Bij Damen is de Delft Systems Approach (DSA) als modelleermethode toegepast. Deze methode is aan de TU Delft ontwikkeld voor het modelleren van productieprocessen. DSA kent geen vast aantal niveaus, maar is heel geschikt om waar nodig diep in te zoomen op de functies van een systeem, terwijl andere sub-processen als ‘black box’ benaderd kunnen worden. Net als bij Value Stream Mapping (VSM) wordt het materiaal en/of de informatie gevolgd.
 
Er wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is de voordelen van beide methodes te bundelen ten behoeve van verder onderzoek naar procesverbeteringen in de Nederlandse scheepsbouwketen.
 
Voor meer informatie over P5 Procesbeheersing kunt u contact opnemen met Jeroen Pruyn, Projectleider P5, e-mail: j.f.j.pruyn@tudelft.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken