foto

31-10-2012 P6 Realtime status informatie in 3D informatiewijzer

Eén locatie waar alle beschikbare en relevante informatie op een eenvoudige wijze te vinden is. Dat is het doel wat P6 voor ogen heeft met de 3D informatiewijzer. Behalve technische en geometrische informatie valt hier ook planningsinformatie onder. Samen met IHC Piping en IHC Metalix loopt een pilot om ook deze planningsinformatie van de 3D informatiewijzer te ontsluiten.

Binnen beide bedrijven is een goed functionerende logistieke stroom van groot belang. Het is een lastige taak om vanuit platte lijsten of planningssystemen inzicht te krijgen in de voortgang. Door de gerealiseerde planningsinformatie te koppelen aan het 3D model binnen de 3D informatiewijzer is het mogelijk om eenvoudig inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken. Met één druk op de knop wordt de meest recente data opgehaald en gevisualiseerd. Omdat dit allemaal binnen de 3D informatiewijzer gebeurd, blijven alle overige functionaliteiten (toegang tot documenten, lopen door het 3D model, vergelijking van data) daarnaast beschikbaar.

Ook hier bewijst het concept van de 3D informatiewijzer zich. Informatie is eenvoudiger en sneller toegankelijk, wat het inzicht in de informatie vergroot. Wilt u meer weten over hoe planningsinformatie gevisualiseerd kan worden, of heeft u interesse in project P6 3D informatiewijzer? Neem dan contact op met de Martijn van Loenen, projectleider P6, e-mail: m.vanloenen@integraalsamenwerken.nl.


Copyright 2009 © Integraal Samenwerken