foto

30-10-2012 Kick-off kennismanagement community succesvol

De eerste bijeenkomst van de sector brede community over kennismanagement heeft op donderdag 25 oktober plaatsgevonden bij IHC Merwede in Kinderdijk. Deze vanuit Integraal Samenwerken geïnitieerde community stelt zich ten doel om geïnteresseerden uit de gehele maritiem sector met elkaar te laten discussiëren over kennismanagement en van elkaar te leren door te horen hoe anderen met de materie omgaan.
 
De kick-off trok een divers publiek aan, deelnemers waren werkzaam bij werven, reders, toeleveranciers, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en consultancy bureaus. De verscheidenheid van de aanwezigen tijdens de bijeenkomst heeft de doelstelling van de community om sector breed te opereren direct kracht bijgezet.
 
Tijdens de bijeenkomst hebben sprekers van IHC Merwede en Alfa Laval verteld hoe zij met kennismanagement omgaan en een aantal speerpunten toegelicht. Hierbij is vanuit IHC Merwede dieper ingegaan op het onderwerp opleidingen en heeft Alfa Laval haar ontwikkelingen op het gebied van het borgen van de kennis van vertrekkende medewerkers gedeeld.
 
Daarnaast is gediscussieerd over de verdere invulling van de kennismanagement community. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld:
-    Vier maal per jaar zal er een bijeenkomst van twee uur worden georganiseerd
-    De locatie rouleert tussen de deelnemers
-    Deelname aan de community staat open voor iedereen
-    Deelname is kosteloos, bijdragen worden op vrijwillige basis in natura geleverd, bijvoorbeeld door een keer zelf als spreker op te treden of een locatie ter beschikking te stellen.
 
Wilt u ook opgenomen worden in deze community, neem dan contact op met Robert Hekkenberg, e-mail: r.g.hekkenberg@tudelft.nl, of tel. (015) 27 83 117.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken