foto

29-10-2012 P2 Productdefinitie: proefmodel voor analyse klanteisen compleet

Een nieuwe methode voor het doorlichten van klanteisen is aangepast en uitgebreid na intensief testen bij IHC Merwede Marine & Offshore. De methode is ontwikkeld door de projectgroep Productdefinitie en verwerkt in het Proefmodel P2.
 
Op basis van de System Engineering-benadering wordt de aanbieder verplicht om in het aanbiedingstraject een systematische functionele analyse te maken van de klanteisen. De analyse begint met het bepalen van de missie van het schip, haar functies en de bijbehorende eisen. Uiteindelijk moet de omschrijving van het schip op alle punten gekoppeld kunnen worden aan de functies van het schip. Deze benadering moet leiden tot een hogere kwaliteit van de aanbiedingen en een betere beheersbaarheid van risico’s.
 
Het Proefmodel P2 is ontwikkeld op basis van Relatics-software, die ook in P8 wordt toegepast. In de nieuwste versie van het model is het mogelijk om de productdefinitie te koppelen aan de functionele eisen van de klant. Met de gegevens in het model is het mogelijk verschillende ‘doorsnedes’ te maken. Door het toevoegen van een systeemstructuur kunnen diverse bestekken aangemaakt worden, bijvoorbeeld een intern bestek met veel eigen informatie, een bestek voor de klant en een bestek voor de toeleverancier.
 
De deelnemers zijn positief over de mogelijkheden van de methodiek, die voor uiteenlopende soorten aanvragen toegepast kan worden. De volgende stap is om met de toeleveranciers na te gaan of deze methodiek het integraal samenwerken in de aanbiedingsfase bevorderd.
 
Voor meer informatie over P2 Productdefinitie kunt u contact opnemen met Marnix Krikke, Projectleider P2, e-mail: m.krikke@integraalsamenwerken.nl of tel. (010) 44 44 333.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken