foto

28-09-2012 Kick off kennismanagementplatform voor de maritieme sector

Op donderdag 25 oktober wordt bij IHC Merwede in Kinderdijk een informatiebijeenkomst over kennismanagement  georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt de aftrap gegeven voor een sectorbreed discussieplatform over kennismanagement.
 
Binnen Integraal Samenwerken is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het praktisch implementeren van kennismanagement. Ook buiten Integraal Samenwerken zijn veel goede voorbeelden op het gebied van kennismanagement te vinden. Bij veel bedrijven is er behoefte om deze ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren. Daarom is het initiatief genomen om een discussieplatform over Kennismanagement in de maritieme sector op te zetten. Tijdens de informatiebijeenkomst op 25 oktober wordt gediscussieerd over de manier waarop het platform vorm kan krijgen, kunnen deelnemers zich aanmelden voor het platform en zullen sprekers van Alfa Laval en IHC Merwede vertellen over hun ervaringen met kennismanagement.
 
Programma
15.00 uur     Inloop en ontvangst
15.30 uur     Opening
15.40 uur     Kennismanagement ervaringen door Martijn van de Beurcht
                    (IHC Merwede)
16.10 uur     Kennismanagement ervaringen door Dennis van der Toolen
                    (Inside Sales Manager Alfa Laval Benelux)
16.40 uur     Opstart van een platform voor Kennismanagement in de maritieme
                    sector door Robert Hekkenberg (Projectleider P3
                    Kennismanagement)
17.00 uur     Afsluiting
17.05 - 18.00 uur Borrel
 
Aanmelden
Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis. U kunt zich aanmelden door een e-mail met uw NAW-gegevens te sturen aan Pieter ‘t Hart, IS Programmacommunicatie, e-mail: p.thart@integraalsamenwerken.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken