foto

04-01-2010 Informatiemiddag Project P8: Informatie Adapter

Op 21 januari a.s. wordt bij Damen Schelde Naval Shipbuilding vanaf 15.30 uur een informatiemiddag Integraal Samenwerken over project P8: Informatie Adapter georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst wordt de eerste proefopstelling gedemonstreerd. Een interessante pilot waarbij HVAC-informatie digitaal beschikbaar wordt gesteld.
 
In dit deelproject doen werven Damen Shipyards en IHC Merwede mee en HVAC-leveranciers Heinen & Hopman Engineering en Johnson Controls Systems & Service.
 
Softwaretoepassingen en structuren tussen verschillende ondernemingen sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende naamgevingen voor dezelfde dingen of dezelfde namen voor verschillende dingen. Daarnaast zijn er verschillende aggregatieniveaus van componenten van het schip. Dit leidt tot onduidelijkheden in de communicatie tussen de deelnemers aan een project.
 
Niet alleen de informatie zelf is vaak onduidelijk ook de informatiedragers verschillen. Er zijn tal van computerprogramma's die verschillende formaten gebruiken voor de opslag van gegevens. Die formaten zijn vaak onderling niet uitwisselbaar. De Informatie Adapter moet voor deze problemen een oplossing bieden. Het ideaal is dat de informatieoverdracht zonder misverstanden plaatsvindt.
 
Programma
15.30 uur Ontvangst
15.45 uur Welkom
15.50 uur Integraal Samenwerken en de Informatie Adapter
16.10 uur Achtergronden en uitleg werking eerste proefopstelling waarbij HVAC
                informatie tijdens het engineeringsproces digitaal wordt vertaald en
                uitgewisseld tussen werf en toeleverancier
16.30 uur In gebruikname eerste proefopstelling
16.50 uur Einde programma
17.10 uur Borrel
 
Locatie
Damen Schelde Naval Shipbuilding
Locatie hal 1
Ritthemsestraat 500
4389 PA Vlissingen-Oost
 
Aanmelden
Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis. U kunt zich tot 18 januari 2010 aanmelden door een e-mail met uw NAW-gegevens te sturen aan Damen Schelde Naval Shipbuilding, Wim Sinke, e-mail: w.sinke@damennaval.com.
 
Integraal Samenwerken staat open voor de gehele Nederlandse scheepsbouwcluster. Het programma is in september 2008 van start gegaan en loopt tot eind 2013.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken