foto

25-01-2010 Bijeenkomst Informatie Adapter succesvol

Op 21 januari jl. vond bij Damen Schelde Naval Shipbuilding een informatiebijeenkomst plaats over P8: Informatie Adapter.

Na een korte introductie door Ubald Nienhuis (programmamanager Integraal Samenwerken) gaf Leo van Ruijven (Croon Elektrotechniek) een presentatie over de opbouw van de Informatie Adapter. De Adapter stelt bedrijven in staat om in hun eigen engineeringssystematiek te blijven werken, terwijl de informatie via een digitaal woordenboek automatisch vertaald wordt naar de systematiek van de klant of de toeleverancier.

Na de theoretische onderbouwing van dit concept werd een eerste proefopstelling getoond, waarbij via het internet op een beveiligde manier engineeringsinformatie werd uitgewisseld tussen Wim Sinke (Damen Schelde Naval Shipbuilding) en Robin Terpstra (Heinen & Hopman Engineering). Wim Sinke benadrukte het belang van een eenduidige communicatie tussen werf en toeleveranciers en zal de proefopstelling in de praktijk toepassen op het nieuwe Joint Logistic Support Ship van de Koninklijke Marine.

 
Met bijna 50 deelnemers was dit een prima start van een nieuw jaar Integraal Samenwerken.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken