foto

12-02-2010 Kennismanagement

Door de jaren heen is de productiefactor kennis binnen de maritieme maakindustrie sterk in belang toegenomen: schepen en scheepssystemen worden steeds complexer. 
 
Binnen deelproject P3 'Kennismanagement' wordt bekeken hoe kennis beter te benutten, vast te houden, over te dragen en te vergroten. 
 
Organisaties houden zich bewust en onbewust bezig met het beheren en/of delen van kennis. Het blijkt echter lastig van diverse losse initiatieven een volwaardig en effectief kennismanagement te maken.
 
In 2009 zijn binnen P3 de eerste voorzichtige stappen gezet op het gebied van kennismanagement. Hierbij bleek onder andere dat de betrokken bedrijven wel weten wat ze doen, maar moeilijk kunnen relateren aan wat ‘optimaal’ kennismanagement is. Daarom werden in januari en februari 2010 bij een aantal bedrijven die deelnemen aan Integraal Samenwerken kennismanagementscans uitgevoerd om dat inzicht te verbeteren.
 
Alewijnse Marine Systems, Bakker Sliedrecht Electro Industrie, Cofely West Industrie, Croon Elektrotechniek, Damen Shipyards Gorinchem, Damen Schelde Naval Shipbuilding, IHC Beaver Dredgers, Merwede Shipyard en MTI Holland analyseren door het invullen van een enquête en discussie met experts hoe belangrijk kennis is voor hun organisatie, hoe bewust ze zich daar van zijn en waar hun sterktes en zwaktes op dit gebied liggen.
 
De resultaten van de scans worden in maart 2010 gezamenlijk besproken, zodat de bedrijven van elkaars sterktes kunnen leren en de belangrijkste verbeterpunten voor de individuele bedrijven en de sector als geheel inzichtelijk worden gemaakt. Op basis hiervan worden in het vervolgtraject van P3 pilots en vervolgstudies opgestart om die verbeterpunten ook te realiseren.
 
Neem voor meer informatie over project P3 Kennismanagement contact op met Robert Hekkenberg, tel. 06 42 24 15 51 of e-mail: r.hekkenberg@integraalsamenwerken.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken