foto

15-02-2010 Overeenkomsten tussen bouw en scheepsbouw

Kunnen de bouw en de scheepsbouw van elkaar leren? Dit was de centrale vraag tijdens een bijeenkomst op 29 januari jl. bij IHC Merwede in Hardinxveld-Giessendam.

Deelnemers aan Integraal Samenwerken discussieerden met een aantal partijen vanuit de bouw (Strukton, Gobar, VolkerWessels en de Bouw Informatie Raad). Het blijkt dat er veel overeenkomsten tussen de bouw en scheepsbouw zijn. Er werd gesproken over de verbetering van het gemeenschappelijke proces vanuit het 'techniek-perspectief' en het 'mens-perspectief'. Verbetering is mogelijk door het bestaande beter te doen (procesoptimalisatie) of door het bestaande anders te doen (procesinnovatie).

Ook onderwerpen als functioneel specificeren, systeem engineering, 3D-CAD modelleren, synergie, creativiteit, schaalgrootte en onderwijs kwamen aan de orde. Tevens werd er geconstateerd dat er meer 'out of the box' gedacht moet worden. 

 
Gesteld kan worden dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de samenwerking tussen de bouw en scheepsbouw verder te intensiveren.
 
Zie voor meer informatie: www.coinsweb.nl/ www.bouwinformatieraad.nl/ www.integraalsamenwerken.nl  

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken