foto

17-02-2010 Informatiewijzer leidt naar digitaal scheepsmodel

Het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een schip is eenvoudiger als er een compleet digitaal model van bestaat. Het project 3D Informatiewijzer (P6 binnen het programma Integraal Samenwerken) moet leiden tot een dergelijk model.
 
Informatie over een schip is verdeeld over vele systemen. Ontwerpers, scheepsbouwers en reders beschikken over informatie die relevant is voor een bepaald gedeelte van de levenscyclus van een schip. Als deze informatie gebundeld wordt in één digitaal model, dan kan de bouw efficiënter verlopen, terwijl er ook bij het onderhoud kostenbesparingen mogelijk zijn.
 
Deelnemers aan 3D Informatiewijzer zijn: Damen Schelde Naval Shipyard, Damen Shipyards Gorinchem, Damen Shipyards Group, IHC Dredgers, IHC Merwede, Bakker Sliedrecht Electro Industrie, Doedijns Hydraulics en Johnson Controls Systems & service.
 
Klik hier voor het totale artikel in Scheepsbouw Nederland Magazine, februari 2010. 

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken