foto

17-03-2010 Vervolgonderzoek 'tijdelijke organisaties'

Masterstudenten van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg nemen binnenkort interviews af bij de aan het Programma Integraal Samenwerken deelnemende bedrijven.
 
In aanvulling op het vorig jaar uitgevoerde onderzoek onder deelproject P1 naar 'tijdelijke organisaties' wordt dit jaar onderzocht hoe de grote onderaannemers in het scheepsbouwproces samenwerken met hun toeleveranciers. Het mes snijdt op deze manier aan twee kanten: enerzijds is er de kans om nieuwe inzichten te verwerven en anderzijds neemt het aantal 'tijdelijke organisaties' dat wordt geïnterviewd flink toe. Dit komt de kwaliteit van het onderzoek ten goede. 
 
Naast de interviews, literatuurstudies en historisch onderzoek lopen er drie promovendi mee in het scheepsbouwproces. Vanuit de perspectieven belangen, vertrouwen, controle en cultuur wordt de kwaliteit van samenwerking in de (scheeps)bouwprojecten nader onderzocht.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rob van Leeuwen (Programmamanager Integraal Samenwerken), e-mail: r.vanleeuwen@integraalsamenwerken.nl

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken