foto

18-03-2010 Scheepsbouw Nederland en Syntens ondersteunen het maritieme MKB in de bedrijfsvoering

Scheepsbouw Nederland en Syntens werken binnen het brancheprogramma NDiV (Nederland Digitaal in Verbinding) samen om de innovatiepositie van het maritieme MKB te versterken.
 
Met behulp van zogenoemde Methodisch Innoveren (MI) scans wordt aan MKB-bedrijven inzicht geboden in acht aspecten van de eigen bedrijfsvoering.
Ook kunnen de MI-scans gebruikt worden als startpunt voor versterking van het innovatievermogen.
 
MKB-bedrijven die via ketensamenwerking hun innovatievermogen willen versterken, kunnen vervolgens in contact gebracht worden met het Programma Integraal Samenwerken voor mogelijke deelname.
 
Neem voor meer informatie contact op met Scheepsbouw Nederland, Sieger Sakko, tel. (079) 353 11 65 of e-mail: ssa@scheepsbouw.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken