foto

23-04-2010 Informatie Adapter enthousiast ontvangen door specialisten

Na een eerste demonstatie van de Informatie Adapter bij Damen Schelde Naval Shipbuilding in januari 2010 worden er aanzienlijke vorderingen gemaakt. Dit betreft onder andere het verder aanvullen van het woordenboek waar - na het HVAC domein - inmiddels ook gestart is met de inventarisatie van termen uit het E-domein.
 
De komende maanden wordt het inventarisatieproces verbeterd door de Informatie Adapter ook daarvoor in te zetten.
 
Tevens is de Informatie Adapter cliëntapplicatie functioneel uitgebreid met bookmarks en ondersteuning bij het gecontroleerd invoeren van gegevens. Op basis van bookmarks is het mogelijk gegevens van eerder samengestelde of opgevraagde objectinformatie eenvoudig opnieuw op te roepen.
 
Tenslotte is in het kader van een ISO standaardisatie initiatief de Informatie Adapter gepresenteerd aan een groep van specialisten op het gebied van Route Description Framework (RDF) een standaard model voor data-uitwisseling op internet en Gellish, een taal voor het modelleren van kennis in databases. De reacties op de presentatie en demonstratie zijn zeer positief.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken