foto

26-04-2010 Teus van Nordennen spreekt op 'High Level Bijeenkomst' van de Bouw Informatieraad

Op 13 april jl. vond de 'High Level Bijeenkomst' van de Bouw Informatieraad (BIR) in Fort Voordorp plaats. De bijeenkomst stond geheel in het teken van het intensiveren van samenwerking binnen de bouwsector met een centrale rol voor het Bouw Informatiemodel (BIM). Naast sprekers van Philips en Ballast Nedam trad Teus van Nordennen (voorzitter Stuurgroep Integraal Samenwerken) op als één van de keynote sprekers.
 
De overeenkomst tussen bouw en scheepsbouw tekent zich duidelijk af in de zoektocht naar procesverbetering, betere samenwerking en op basis van het 3D-model aanzienlijk efficiënter omgaan met informatie. Een wisselwerking in 'van elkaar leren' behoort tot de serieuze opties.
 
Ook de lezing van de heer Rutten van Philips was inspirerend voor Integraal Samenwerken. De allianties die Philips regelmatig met andere, soms zelfs concurrerende, bedrijven vormt rondom een product zijn een mooi 'studieobject' voor Integraal Samenwerken. De mens heeft hier bij Philips een duidelijk centrale rol, sterker nog ze vormt dè succesfactor zo stelt Rutten. Er werd een soort 'thermometer' gepresenteerd waarmee de kwaliteit van een alliantie gemeten kan worden. Zowel de 'harde' als de 'zachte' kant van samenwerking wordt hierin gemeten. Een bruikbaar instrument voor bijvoorbeeld scheepsbouwprojecten.
 
De heer Adriaanse nam het laatste deel van de lezingen voor zijn rekening met een uiteenzetting over het op initiatief van Ballast Nedam ontwikkelde Bouw Informatiemodel. De kern van het BIM wordt gevormd door het 3D CAD model van een object als een gebouw, een weg of een tunnel. De uitdaging en ambitie welke in dit model opgesloten liggen wijken niet veel af van wat binnen het Programma Integraal Samenwerken met de projecten 5, 6, 7 en 8 behandeld wordt.
 
Al met al blijkt het 'over de muren van de eigen sector heenkijken' zeer de moeite waard. Iets waar de komende periode energie in gestoken zal worden.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken