foto

26-04-2010 Project Productdefinitie beschrijft knelpunten aanbiedingstrajecten

Het project Productdefinitie (P2) ontwikkelt een ontwerpmethodiek en bijbehorende gereedschappen om snel een platform te kunnen configureren op grond van vooraf gedefinieerde rollen. Een procesbeschrijving van het huidige aanbiedingstraject met de daarbij behorende knelpunten is daarbij een belangrijke stap richting verbetering.
 
De TU Delft heeft een rapport opgesteld aan de hand van een serie interviews bij de deelnemers aan P2, drie toeleveranciers en vier scheepswerven. Behalve de knelpunten is ook het samenspel tussen werf en toeleverancier in het aanbiedingstraject beschreven. Naar aanleiding van deze inventarisatie worden drie hoofdpunten voor verbetering benoemd:
 
- De behoefte aan een methode om de functionele eisen van een schip te beschrijven
- De behoefte aan een meer consistente methode van documenteren en communiceren tussen werf en toeleverancier en
- Het samenhangend en traceerbaar opslaan van ontwerpgegevens.
 
 De komende tijd worden de bovenstaande verbeterpunten door een tweetal werkgroepen nader uitgewerkt. 

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken