foto

04-06-2010 Life cycle support

Binnen project P9 Life cycle Engineering zijn twee pilots gestart. Binnen de pilots wordt gewerkt aan diverse oplossingen.
 
Het ultieme doel van Life cycle Engineering is vanuit de Nederlandse maritieme cluster de after market te voorzien van nieuwe en gemakkelijk toegankelijke full-service concepten, die wereldwijd concurrentie onderscheidend zijn.
 
Voor zes aandachtsgebieden wordt door Bakker Sliedrecht Electro Industrie, Cofely West Industrie, Damen Shipyards Group, Doedijns International, IHC Merwede Group en Pon Power gewerkt aan oplossingen op het gebied van maintenance management, service development, ICT-infrastructuur, logistieke infrastructuur, innovatie en life cycle kosten.
 
Binnen deze aandachtsgebieden wordt gewerkt aan het beantwoorden van de kernvragen:
1. Maintenance management: welke productpakketten en bijbehorend service level agreement wil de scheepsbouwcluster aanbieden?
2. Service development: wat is de vereiste ontwikkeling in de fundamentele processen en welke expertise hoort daarbij?
3. ICT-infrastructuur: wat is de basisfunctionaliteit van de ICT-infrastructuur die de fundamentele processen van de serviceverlening ondersteund?
4. Logistieke infrastructuur: welke eisen worden gesteld aan de logistiek bij de uitvoering van hogere serviceniveaus en hoe wordt een optimale inrichting hiervan bereikt?
5. Innovatie: hoe kan (gebruiks)data zo verkregen en gebruikt worden dat (toekomstige) ontwerpen optimaal presteren?
6. Life cycle kosten: hoe worden de kosten over de levensduur van het schip opgebouwd en worden deze beïnvloed door preventief en correctief onderhoud?
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Hekkenberg, Projectleider P3/P9, e-mail: r.hekkenberg@integraalsamenwerken.nl

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken