foto

07-06-2010 Strategie kennismanagement succesvol

Kennis is een cruciale productiefactor in de Nederlandse scheepsbouwcluster. Het is daarom belangrijk kennis op de juiste manier te gebruiken, te beheren en te behouden.
 
Alewijnse Marine Systems, Bakker Sliedrecht Electro Industrie, Croon Elektrotechniek, Damen Shipyards Gorinchem, Damen Schelde Naval Shipbuilding, IHC Merwede en MTI Holland hebben door middel van een kennismanagementscan vastgesteld wat hun status quo is en aandachtspunten op het gebied van kennismanagement bepaald.
 
MTI heeft in samenwerking met Co-Capacity een praktische kennismangementstrategie gedefinieerd die aansluit bij hun behoeften. Hiermee is een belangrijke stap gezet om concreet invulling te geven aan kennismanagement.
 
Om alle projectdeelnemers van deze ontwikkeling te laten profiteren is een generieke leidraad opgeleverd, die bedrijven houvast geeft bij het definiëren van hun eigen kennismanagementstrategie. Met behulp van de leidraad, de praktische ervaringen van MTI Holland en de expertise van Co-Capacity worden op korte termijn ook voor andere P3-partners strategieën opgezet.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Hekkenberg, projectleider P3/P9, e-mail: r.hekkenberg@integraalsamenwerken.nl of klik hier.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken