foto

08-07-2010 Joint Support Ship adopteert P8 Informatie Adapter

Na de introductie van de Informatie Adapter begin 2010 is op 1 juli een proefuitvoering in bedrijf gesteld bij Damen Schelde Naval Shipbuilding en Heinen & Hopman Engineering.
 
De Informatie Adapter moet de eenduidige informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen in het scheepsbouwproces verbeteren. Dit gebeurt door woordenboeken en structuren van ieder afzonderlijk bedrijf via een neutrale standaard digitaal aan elkaar te koppelen.
 
In deze proef wordt de Informatie Adapter getest op de praktische werkbaarheid. Daartoe wordt de Informatie Adapter ingezet in het recent door Damen Schelde Naval Shipbuilding verworven project Joint Support Ship (JSS) voor de Koninklijke Marine.
 
Door HVAC engineers van Heinen & Hopman Engineering en Damen Schelde Naval Shipbuilding wordt er 'schaduw gedraaid' met het JSS-project. De proef duurt tot eind 2010, zodat de Informatie Adapter doorontwikkeld kan worden tot een bruikbaar stuk gereedschap in het uitwisselen van digitale productgegevens in het scheepsbouwproces.
 
De Informatie Adapter werkt webbased op basis van het door de bedrijven gedefinieerde HVAC-woordenboek, zodat engineers van beide bedrijven elkaar eenduidig verstaan. Dit betekent dat de betekenis die de zender aan de informatie geeft gegarandeerd begrepen wordt door de ontvanger van die informatie. De in het project ontwikkelde HVAC-kennisbank zorgt ervoor dat de engineers alleen die begrippen kunnen communiceren die vastgelegd zijn in de eigen bedrijfstaal.
 
De toetsing van de Informatie Adapter in de praktijk is een belangrijke stap in het project P8.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Alblas, Projectleider P8, e-mail: g.alblas@integraalsamenwerken.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken