foto

14-09-2010 Innovatiescans binnen maritiem MKB

De afgelopen maanden hebben MKB-consultenten van Scheepsbouw Nederland en Syntens meer dan twintig MKB-bedrijven bezocht om een Innovatiepositiescan af te nemen. Met deze scan wordt de innovativiteit van een bedrijf gemeten in acht dimensies.
 
De scan levert een innovatieplaatje van het bedrijf, waardoor richting gegeven wordt aan verbeterprocessen in het bedrijf. Deze verbeterprocessen worden onderverdeeld in product, proces en faciliteiten. De gezamenlijke scans leveren bovendien een beeld van de innovatiepositie van de maritieme maakindustrie als geheel.
 
Hoewel de scanresultaten per bedrijf enorm verschillen, blijkt dat de maritieme sector als geheel verbeterpotentie heeft op het gebied van kennishergebruik,
leercultuur en informatie-architectuur.
 
Binnen het programma Integraal Samenwerken zijn deze verbetertrajecten benoemd als P3 - Kennismanagement, P4 - Leren Integraal Samenwerken en
P8 - Informatie adapter.
 
Bedrijven die meegedaan hebben aan de Innovatiepositiescan, wordt op deze wijze de mogelijkheid geboden om gericht aan te haken bij het Programma Integraal Samenwerken.
 
Voor meer informatie over de Innovatiepositiescan en Methodisch Innoveren kunt u contact opnemen met Scheepsbouw Nederland, Sieger Sakko,
tel. (079) 353 11 65 of e-mail: ssa@scheepsbouw.nl

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken