foto

08-10-2010 Bijeenkomst Kennismanagement

Eind september vond bij Bakker Sliedrecht Electro Industrie een informatiebijeenkomst plaats over P3 Kennismanagement. 50 bezoekers namen deel aan de bijeenkomst.

De bijeenkomst werd geopend door Sjaak Verhoeven (directeur Bakker Sliedrecht) die vertelde hoe het programma Integraal Samenwerken is ontstaan en het belang van het programma voor de maritieme cluster.

Pieter ’t Hart (communicatiemanager Integraal Samenwerken) schetste de noodzaak voor versterking van samenwerking en het innovatievermogen in de sector. Dit naar aanleiding van 25 innovatiescans gehouden in het maritieme MKB. Tevens gaf hij een update van de elf projecten binnen Integraal Samenwerken.

 
Piet van de Woestijne (voorzitter P3 Kennismanagement) schetste daarop het traject dat geleid heeft tot het opzetten van de Kennismanagementstrategie bij diverse IS-bedrijven. Koen Beelen (co-director van Co-capacity) gaf een presentatie over zijn visie op kennismanagement en hoe bedrijven dit onderwerp strategisch onder de aandacht kunnen brengen.
 
Vervolgens vertelde Bob Rijnders (projectleider IHC Merwede) hoe MTI Holland gestart is het met het implementeren van kennismanagement in de eigen organisatie. Tijdens dit proces is een leidraad ontwikkeld die voor andere deelnemers binnen Integraal Samenwerken beschikbaar is. Op basis hiervan is een eerste Kennismanagement-traject gestart bij vijf IS-bedrijven.
 
Tenslotte gaf Robert Hekkenberg (projectleider P3) een slotbeschouwing over het leerproces wat de bedrijven doorlopen hebben in de afgelopen maanden en de stappen die noodzakelijk zijn om dit proces ook in de toekomst onder de aandacht te houden bij het management van bedrijven.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken