foto

21-10-2010 P7 Voortgangsregistratie - RFID pilots bieden tal van mogelijkheden

Radio Frequency Identification (RFID) is een technologie om van een afstand informatie op te slaan en te lezen van zogenoemde "tags" die zich op objecten of personen bevinden. Inmiddels zijn binnen het project P7 Voortgangsregistratie verschillende toepassingen van RFID in de scheepsbouwpraktijk getest.  In het project 'Compartimenten' bij Damen Schelde Naval Shipbuilding worden componenten in een machinekamer met een handscanner opgespoord, zodat de voortgangsstatus aan gepast kan worden.
 
Ook is er software ontwikkeld die de voortgangsgegevens van verschillende scanners verzameld. Hiermee wordt in één oogopslag de status per project, compartiment, leverancier, soort component of item weergegeven.
 
De afgelopen maanden is een proef uitgevoerd met ventilatiekokers van Heinen & Hopman. Deze zijn in de werkplaats voorzien van RFID-stickers. Twee maanden later werden dezelfde componenten aangetroffen op de werf in Vlissingen, in het schip, op de vloer en in het lokale magazijn.
 
Een volgende pilot richt zich op het labelen van componenten bij leveranciers. Hier doen onder andere Econosto en Damen Gorinchem aan mee. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken