foto

29-06-2011 80 personen te gast bij seminar Integraal Samenwerken

Tijdens het seminar 'Continue Verbetering van Ketenprestaties' op 23 juni bleek dat de noodzaak voor een ketenregisseur en het belang van het goed definiëren van de (eind)klantwaarde belangrijke aspecten zijn voor een goed scheepsbouwproces.

Er was een brede vertegenwoordiging van werven, toeleveranciers en systemintegratoren aanwezig.  Door het overgrote deel van de deelnemers werd geconcludeerd dat er nog steeds verbeterpotentieel is voor de Nederlandse scheepsbouw om het marktaandeel wereldwijd te vergroten.

Na een korte opening door Koen Burgers (Projectleider P1) ging Peter Geelen (Specialist Supply Chain Performance Management) met het publiek in gesprek. Vooral het denken in klantwaarde en het gezamenlijk vergroten van het marktaandeel blijken belangrijke sleutels in succesvol Supply Chain Management.

 
Jan Willem Bos (Supply Chain Manager IHC Merwede) gaf zijn visie op de toepassing van Supply Chain Management binnen de scheepsbouwketen in het algemeen en bij IHC Merwede in het bijzonder. Ook gaf hij een toelichting op de QLIFT-methodiek, die door IHC Merwede en Damen Shipyards in samenwerking met systemintegratoren en toeleveranciers ontwikkeld is. De methodiek is openbaar en kan bij werven en toeleveranciers worden toegepast als benchmarking tool.
 
Gezien het succes van de bijeenkomst wordt er naar verwachting in het najaar opnieuw een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin ketenoptimalisatie centraal staat.
 
Voor meer informatie over Continue Verbetering van Ketenprestaties (Project P1) kunt u contact opnemen met Koen Burgers, e-mail: 
k.burgers@integraalsamenwerken.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken