foto

30-11-2011 QLIFT nu in de praktijk

In 2011 is hard gewerkt aan het ontwerpen van de QLIFT methodiek. Alle partijen aangesloten bij Integraal Samenwerken hebben een actieve betrokkenheid gehad. Momenteel wordt de methodiek in de praktijk getest. Na een plenaire sessie op 25 oktober jl. zijn pilots gestart bij IHC Merwede en Damen Shipyards.

Ook de betrokken leveranciers zijn geïnformeerd met een individuele kick-off sessie.
 
Op 12 december komen werven en leveranciers bij elkaar om een volgende stap binnen de pilot te zetten. In februari 2012 wordt de pilot vervolgens afgerond en gewerkt aan een bredere implementatie.

Daarnaast is de QLIFT methodiek gepresenteerd tijdens het seminar Integraal Samenwerken: De toekomst van maritiem Nederland op 10 november jl. Jan Willem Bos (Director Supply Chain Management - IHC Merwede Offshore & Marine) en Cees van Dijk (Director Procurement - Damen Shipyards Gorinchem) stonden stil bij achtergronden en de werking van de QLIFT methodiek. De reacties van de deelnemers aan het seminar waren zeer positief.

Voor meer informatie over de QLIFT methodiek kunt u contact opnemen met Koen Burgers, e-mail: k.burgers@integraalsamenwerken.nl

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken