foto

30-01-2011 Twee afstudeerders bij P5 Procesbeheersing

Binnen project P5 Procesbeheersing zijn planning en processimulatie belangrijke thema’s. Binnenkort studeren hier twee studenten op af. 
 
Teun Plegt (afstudeerder TU Twente bij IHC Dredgers) heeft een simulatie opgesteld voor het staalproces vanaf de brandsnijmachine tot en met de sectievloer. Daarnaast heeft Joost Bronsing (afstudeerder TU Delft bij Damen Shipyards Gorinchem) onderzoek gedaan naar de planning en voortgangsregistratie van outfitting bij Damen Shipyards Galatz en de rapportage daarvan naar Gorinchem.
 
Twee verschillende onderzoeken die één opvallende conclusie delen. Voor deze primaire processen is voldoende geregistreerde data beschikbaar voor sturingsdoeleinden. Wel kan deze data vaak beter gedeeld worden. Het probleem ligt namelijk vooral in de tijdige en volledige beschikbaarheid van deze data. Hierdoor zien verantwoordelijken zich genoodzaakt om op gevoel en/of ervaring in te grijpen in deze primaire processen.
 
Het primaire proces van zowel staalsnijden als outfitting kent  -door dit ingrijpen van procesverantwoordelijken- zoveel aanpassingen dat het onmogelijk wordt om goede voorspellingen te doen over het verloop van deze primaire processen zonder dit ingrijpen.
 
Dit frustreert de feedback, zodat vaak op gevoel ingegrepen wordt. Er zijn immers geen betrouwbare voorspellingen. Helaas is het tegelijkertijd zo, dat iedere ingreep de feedback onbetrouwbaarder maakt. Doordat bovendien het gevoel nogal eens verandert kan er te veel en/of niet adequaat ingegrepen worden.
 
Het doel is dus niet meer data te verzamelen, maar de beschikbaarheid en kwaliteit van de data te blijven verbeteren en de noodzaak van ingrijpen te reduceren. Het ultieme doel is uiteraard om met deze input ook de processen zelf te optimaliseren voor iedere situatie.
 
Neem voor meer informatie over P5 Procesbeheersing contact op met Jeroen Pruyn, Projectleider P5, e-mail: j.f.j.pruyn@tudelft.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken