foto

28-02-2011 Procesoptimalisatie bij IHC Merwede middels Lean

IHC Merwede stelt zich ten doel de proceskwaliteit van haar eigen processen te verbeteren en gebruikt daarvoor de principes en de methodiek van Lean. Deze methodiek richt zich op het structureel elimineren van verspilling in de keten door standaardisatie en continu verbeteren.

De beoogde resultaten zijn het verbeteren van de kwaliteit, het verkorten van de doorlooptijd en het verlagen van de kosten. Daarnaast wordt voor werknemers een nieuwe balans gezocht tussen kennis van techniek, bedrijfskundige aspecten en interpersoonlijke vaardigheden. Het Lean programma beperkt zich niet tot IHC Merwede Offshore & Marine, maar beoogd ook andere ketenpartners te betrekken.

Klik hier voor een korte impressie van de lean presentatie van Roel de Graaf (Managing Director van IHC Metallix) en Jeroen Kaarsenmaker (procesmanager IHC Merwede Offshore & Marine).


Copyright 2009 © Integraal Samenwerken