foto

28-03-2011 Promotie over outfitting in de scheepsbouw

Yan Wei promoveerde onlangs op de TU Delft op het onderwerp 'Automatic Generation of Assembly Sequence for the Planning of Outfitting Processes in Shipbuilding'. Wei startte haar onderzoek vanuit de gedachte dat wanneer een ervaren monteur naar een CAD-model kijkt, hij heel snel een beeld heeft hoe een bepaalde ruimte ingebouwd kan gaan worden.
 
In zijn hoofd heeft hij daar allerlei regels voor die hij bijna onbewust inzet. Zou dat -al is het maar gedeeltelijk- in een computerprogramma te vatten zijn? Zou je op grond van het CAD-model kunnen komen tot een outfitplanning voor een ruimte? De grootste uitdaging is het bepalen van een logische volgorde van activiteiten. En wat zijn daarvoor de criteria? Als je de volgorde eenmaal hebt, dan is de rest eenvoudiger: het schatten van doorlooptijden, het toewijzen van resources, etc. Wei is er in haar onderzoek in geslaagd automatisch een outfitvolgorde te bepalen op grond van CAD-informatie van pijpen, kokers, kabelbanen en andere componenten.
 
Ze heeft voor vier representatieve (ingewikkelde) ruimtes in een schip met ieder zo'n 400 componenten het resultaat voorgelegd aan ervaren medewerkers van werven en installateurs. Dat resultaat presenteert ze onder andere in een animatie van het proces. De medewerkers waren van mening dat de afgeleide volgorde een behoorlijk goede weergave was van hoe men het in de praktijk zou aanpakken. Daarmee is een fundament gelegd voor een gereedschap dat uiteindelijk planners zal helpen sneller tot een outfitplanning te komen en engineers zal helpen het schip productievriendelijker te ontwerpen.
 
Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Pruyn, Projectleider P5, e-mail: j.f.j.pruyn@tudelft.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken