foto

29-03-2012 Stuurgroep keurt plannen 2012 en 2013 goed

Onlangs heeft de stuurgroep Integraal Samenwerken het werkplan voor de jaren 2012 en 2013 goedgekeurd en de gevraagde middelen ter beschikking gesteld. Ook wordt onderzocht op welke wijze het Programma Integraal Samenwerken na 2013 voortgezet kan worden.
 
De projectleiders van de diverse IS-projecten hebben het werkplan in nauwe samenspraak met hun werkgroepen opgesteld. In die werkgroepen hebben de betrokken bedrijfsmedewerkers van de participanten zitting. Het jaar 2012 zal vooral in het teken staan van het uitwerken van diverse 'Proof of Concepts' die waar mogelijk aansluiten bij lopende activiteiten van de bedrijven. Dit versnelt de adoptie van de technologie in de praktijk.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken