foto

29-03-2012 Team Performance

Team Performance (Project P1) heeft in 2011 in het teken gestaan van het ontwikkelen, voorbereiden en het uitvoeren van een training.
 
De training heeft verschillende doelstellingen:
- Leren over samenwerken en presteren in alliantieteams door het verstrekken van inzichten
- Deze inzichten laten ervaren en direct koppelen aan de dagelijkse praktijk
 
De lesstof wordt op dynamische en interactieve wijze behandeld in een training van drie dagen:
- Dag 1: Kennismaken met allianties, alliantieteams, teamprocessen, teamprestaties en het toepassen van deze kennis
- Dag 2: Het herkennen van -en omgaan met verschillende typen van conflicten in (alliantie)teams op basis van actuele casuïstiek en oefening
- Dag 3: Het afbakenen en bewaken van team- en individuele taakgrenzen in de eigen, alledaagse praktijk
 
Drie teams hebben de training doorlopen. De teams bestonden uit medewerkers van onder andere Damen Shipyards, IHC Merwede, Van der Leun, Johnson Controls en Heinen & Hopman Engineering.
 
Deze bedrijfsoverstijgende training waarbij disciplines als HVAC, elektro, werktuigbouw en scheepsbouw zijn samengebracht, met casuïstiek uit de alledaagse proces zijn uniek in hun soort. In het deel van de training waar conflictmanagement wordt behandeld wordt gebruik gemaakt van professionele acteurs die situaties voorspelen of tegenspeler zijn voor de cursisten. Ook kruipen de acteurs in een soms 'leraar-achtige rol' om de cursisten op deze manier ook naar communicatieve inzichten te leiden. De reactie van de cursisten was onverdeeld enthousiast. Vooral omdat men 'op neutraal terrein' een aantal realistische zaken in rust met elkaar kon oefenen. De komende tijd worden meerdere teams op deze wijze getraind.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Rob van Leeuwen, Projectleider P1, e-mail: r.vanleeuwen@integraalsamenwerken.nl

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken