foto

30-03-2012 Nieuwe ontwikkelingen P8 Informatie Adapter

Binnen project P8 Informatie Adapter heeft een groep studenten van de TU Delft in het laatste kwartaal van 2011 gewerkt aan het ontwerp van een nieuwe interface. Met deze interface wordt het voor de gebruiker inzichtelijker en vooral gebruikersvriendelijker om informatie uit te wisselen met andere bedrijven.
 
Tot het ontwerp van de nieuwe interface behoort ook het definiëren van een sluitend transactiemodel. Inmiddels is een voorbeeld dialoogscherm van de nieuwe interface opgeleverd dat de basis vormt voor verdere ontwikkeling.
 
Leo van Ruijven van Croon Elektrotechniek heeft het initiatief genomen om het P8 communicatieprotocol in te brengen in part 11 van de ISO 15926 standaard. Momenteel heeft het binnen ISO nog de status van een voorstel. Naar verwachting zal dit in de loop van 2012 de status definitief krijgen. Zodra het de status definitief heeft, betekent dit voor softwareleveranciers dat er een internationale afspraak bestaat, waarop software ontwikkeld kan worden.
 
Neem voor meer informatie over P8 Informatie Adapter contact op met Gerrit Alblas, Projectleider P8, e-mail: g.alblas@integraalsamenwerken.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken