foto

09-05-2012 P1 Integraal Samenwerken benadrukt het belang van communicatie

Project P1 is opgedeeld in vijf deelprojecten, waarbij onderlinge relaties en communicatie in het scheepsbouwproces centraal staan. Drie van deze projecten staan zeer dicht bij de praktijk zoals, 'Productie bestelt een film'en 'Schilder als thermometer', 'Iedereen dezelfde ijzerwerker' en 'Supply Chain Performance Management' (QLIFT).
 
Teamperformance en Meten is Weten worden vooral ondersteund vanuit het onderwijs en/of wetenschappelijk onderzoek. De komende tijd wordt vooral gewerkt aan de vertaalslag om de behaalde projectresultaten concreet te laten bijdragen aan de beoogde kostprijsreductie. Daartoe dienen projectdeelnemers nieuwe competenties te ontwikkelen en in te zetten in het actuele bedrijfsproces. De grote uitdaging is om van het denken in nieuwe relaties en communicatie over te gaan naar het handelen vanuit nieuwe relaties en communicatie. Mensen willen vaak wel maar durven niet altijd, of weten niet goed hoe. Aan deze punten zal de komende tijd gewerkt worden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob van Leeuwen, Projectleider P1, e-mail: r.vanleeuwen@integraalsamenwerken.nl

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken