foto

16-05-2012 P8 Informatie Adapter woordenboeken in ontwikkeling

Een belangrijk deel van project P8 Informatie Adapter is de ontwikkeling van zogenoemde woordenboeken. Door deze woordenboeken kunnen bedrijven snel en eenduidig informatie uitwisselen.
 
Er wordt een neutraal woordenboek ontwikkeld waarin begrippen concreet beschreven worden. Ieder bedrijf heeft daarnaast ook een eigen bedrijfswoordenboek. Wanneer bedrijven onderling digitaal gegevens met elkaar uitwisselen wordt het begrip van bedrijf A, via de Informatie Adapter met daarin het neutrale woordenboek, vertaald naar het begrip van bedrijf B. Dit lijkt een omslachtige operatie, maar zal bij deelname van meerdere bedrijven de kwaliteit en snelheid van de digitale communicatie aanzienlijk verhogen. Daarnaast wordt de kans op fouten door miscommunicatie sterk teruggedrongen.
 
De nodige voortgang is geboekt in de ontwikkeling van zowel het neutrale woordenboek als de bedrijfswoordenboeken. Bijna 200 HVAC-objecten zijn inmiddels gedefinieerd. Dit betreft niet alleen de objecten zelf, maar ook de belangrijkste kenmerken van deze objecten. Voor de elektrische installatie zijn eveneens bijna 100 objecten gedefinieerd waarbij de focus ligt op opwekking en distributie. Het woordenboek kent inmiddels zo’n 250 kenmerken of properties. De komende maanden wordt verder gewerkt aan de vulling en afstemming van het woordenboek.
 
Voor meer informatie over P8 Informatie Adapter kunt u contact opnemen met Gerrit Alblas, Projectleider P8, e-mail: g.alblas@integraalsamenwerken.nl

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken