foto

21-05-0012 Informatiebijeenkomst Continue Verbetering van Ketenprestaties: 20 juni 2012

Het functioneren van de voortbrengingsketen is bepalend voor succes. Het besturen van deze keten, Supply Chain Management genoemd, vraagt om specifieke aandacht. Integraal Samenwerken heeft geïnvesteerd in het ontwikkelen van een scheepsbouw specifieke aanpak voor het besturen van de keten. Dit heeft geresulteerd in de QLIFT-methodiek.
 
Op 20 juni a.s. wordt een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd waarin Supply Chain Management en de QLIFT-methode centraal staan. QLIFT staat voor 'Quality, Logistics, Innovation, Flexibility en Total Cost'. Binnen QLIFT worden gevraagde en geleverde prestaties 'transparant' gemaakt en ligt de focus op de continue verbetering van prestaties. Essentieel hierbij is dat QLIFT zowel de verantwoordelijkheid van de ketenregisseurs -de werven- als de verantwoordelijkheid van ketenpartners -de leveranciers- onderstreept. Samen werken aan verbetering is het doel.
 
De bijeenkomst gaat in op de toepassing van de QLIFT-methodiek in de praktijk. Sprekers worden binnenkort bekendgemaakt. Na afloop van de presentaties is er ruimte voor discussie.
 
Aanvang programma
16.00 uur
 
Einde programma
18.00 uur
 
Locatie
Damen Shipyards Gorinchem
Avelingen West 20
4202MS Gorinchem
 
Aanmelden
Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis. U kunt zich aanmelden door een e-mail met uw NAW-gegevens te sturen aan Pieter ‘t Hart, IS Programmacommunicatie, e-mail: p.thart@integraalsamenwerken.nl

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken