foto

21-05-2012 P7 4D Voortgangsregistratie start nieuwe projecten

De afgelopen maanden is een start gemaakt met twee nieuwe 'proofs of concept'. Bij Damen Schelde Naval Shipbuilding is gestart met een 'Work In Progress tool'. Dit is een handheld scanner die RFID-labels op apparatuur en onderdelen aan boord terug kan vinden.
 
De handscanner geeft een overzicht hoeveel items aan boord zouden moeten zijn. Van de aanwezige items kan bovendien de voortgangsstatus worden ingevoerd. De voortgang kan later inzichtelijk gemaakt worden middels overzichten of de 3D CAD viewer. Zowel werf als onderaannemers kunnen deze tool gebruiken. Een dergelijke pilot is eerder al met succes uitgevoerd in Vlissingen. In deze 'proof of concept' wordt de voortgang aan boord van het Joint Support Ship (JSS) project in Roemenië en later tijdens de afbouw in Vlissingen bijgehouden.
 
Het tweede 'proof of concept' is een 'Shipment Tracking tool' bij Econosto, eveneens gebaseerd op RFID-techniek. Hierbij worden inkooporders automatisch gescand op volledigheid. Met een handscanner wordt gecontroleerd of alle verzamelde items voor de levering compleet zijn. Vervolgens worden de producten ingepakt in gelabelde houten containers. Deze containers worden vervolgens gescand, waarbij automatisch paklijsten worden gegenereerd. Deze tool is interessant voor bijna alle deelnemers aan het Programma Integraal Samenwerken. Bakker Sliedrecht is ook bij het project betrokken om te komen tot een breed toepasbare oplossing. 

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken