foto

18-06-2012 Nauwe samenwerking tussen P8 Informatie Adapter en P2 Productdefinitie

De inzetbaarheid van de Informatie Adapter krijgt steeds meer vorm. Zo wordt er samen met het P2 Productdefinitie gewerkt aan een test, waarbij de toepasbaarheid van de Informatie Adapter wordt onderzocht voor het uitwisselen van ontwerpinformatie. 
 
Vanuit P2 Productdefinitie is daartoe een functionele test beschreven met daarin op de ontwerppraktijk gebaseerde informatie-uitwisselingen. Deze test dient als basis voor een analyse van de uitbreiding van het woordenboek. Met deze uitbreiding wordt het mogelijk om ook geometrische informatie uit te wisselen. Naast deze test onderzoekt het projectteam van P8 hoe de Informatie Adapter ingezet kan worden bij het uitwisselen van planningsinformatie. Hiertoe wordt nauw samengewerkt  met materiedeskundigen van IHC Dredgers.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken