foto

18-06-2012 P2 Productdefinitie: Methode voor doorlichten klanteisen getest

In een intensieve serie testen bij IHC Merwede Marine & Offshore is de werking van een nieuwe methode voor doorlichten van klanteisen getest. De methode is ontwikkeld door de projectgroep Productdefinitie en verwerkt in het Proefmodel P2.
 
Op basis van de System Engineering benadering wordt de aanbieder geforceerd om in het aanbiedingstraject een systematische functionele analyse te maken van de klanteisen. Dat begint met het bepalen van de missie van het schip, de functies en bijbehorende eisen. Uiteindelijk moet de omschrijving van het schip op alle punten gekoppeld kunnen worden aan de functies van het schip. Deze benadering moet leiden tot een hogere kwaliteit van de aanbiedingen en een beter beheersbaarheid van risico’s.  
 
Het Proefmodel P2 is ontwikkeld op basis van Relatics software, die ook in P8 wordt toegepast. In de testsessies is zowel aandacht besteed aan het verbeteren van de methodiek als aan de manier waarop de informatie aan de gebruiker wordt gepresenteerd. De deelnemers aan de testsessies zijn positief over de mogelijkheden van de methodiek, die voor uiteenlopende soorten aanvragen toegepast kan worden. De volgende stap is het testen of het betrekken van toeleveranciers in de functionele benadering. Dit leidt tot verbetering van de aanbieding. Hieraan wordt deelgenomen door medewerkers van Croon Elektrotechniek en Alewijnse Marine Systems.
 
Voor meer informatie over P2 Productdefinitie kunt u contact opnemen met Marnix Krikke, Projectleider P2, e-mail: m.krikke@integraalsamenwerken.nl of tel. (010) 44 44 333.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken