foto

22-08-2012 P8 Informatie Adapter geschikt voor uiteenlopende bedrijfsmatige vertaalprocessen

De Informatie Adapter is de oplossing voor uiteenlopende situaties waarbij sprake is van digitale informatiecommunicatie. Het projectteam P8 van Integraal Samenwerken heeft inmiddels aangetoond dat het concept verder reikt dan het ondersteunen van de informatiecommunicatie tussen bedrijven binnen het engineeringsproces.
 
Zo blijkt het ook mogelijk te zijn de communicatie tussen rekenprogramma’s te ondersteunen, bijvoorbeeld om data uit een rompvormprogramma geautomatiseerd door te geven aan een stabiliteitsprogramma. Een gebruiksklare adapter kan ook ingezet worden als vervanger van reeds in de praktijk toegepaste interfaces. Denk bijvoorbeeld aan de interface tussen een CAD- en ERP-systeem of tussen het ERP- en het financiële systeem. Dat is bijvoorbeeld handig als een financieel pakket vervangen wordt terwijl het ERP-pakket blijft draaien.
 
Deze toepassingen zijn mogelijk zonder de adapter softwarematig aan te hoeven passen. De communicatie kan ook over het internet plaatsvinden zodat verschillende bedrijfsonderdelen of bedrijven gegevens kunnen uitwisselen. De adapter is zo opgezet dat informatie over en weer vertaald wordt van de ene ‘taal’ naar de andere ‘taal’. Als de werf ERP-gegevens aan een toeleverancier stuurt, passen die vervolgens naadloos in diens CAD-systeem en andersom.
 
De databases van bestaande programma’s moeten aangesloten worden op de standaard interface van de adapter. Tevens moet het woordenboek gevuld worden. Dat kan het bedrijfswoordenboek zijn met gebruikte termen, productcodes en systeemstructuren, maar ook het specifieke datamodel van het ERP-systeem als er geen bedrijfsbrede standaard is.
 
De Informatie Adapter kan in veel situaties een bijdrage leveren aan het verbeteren van informatiecommunicatie zonder grote investeringen. We werken als projectteam volop aan het verder concretiseren en completeren van de adapter. Voor meer informatie over P8 Informatie Adapter kunt u contact opnemen met Gerrit Alblas, Projectleider P8, e-mail: g.alblas@integraalsamenwerken.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken