foto

22-08-2012 P1 'QLIFT Lite' in ontwikkeling

QLIFT wordt steeds meer in de praktijk toegepast. In dat kader heeft op 20 juni 2012 een drukbezochte informatiesessie plaatsgevonden waarin een aantal praktijkverhalen zijn gepresenteerd door IHC Merwede, Amels en Bakker Sliedrecht.

Daarnaast is een presentatie gegeven over de toepassing van green passport binnen Damen Shipyards. Dit wordt in de toekomst een belangrijker thema en wordt ook meegenomen in de toepassing van QLIFT. De conclusie van de sessie is dat QLIFT bijdraagt aan het verbeteren van de samenwerking tussen ketenregisseur en ketenpartner. Bovendien blijkt deze manier van werken ook als prettig en aansprekend te worden ervaren.

De huidige invulling van de QLIFT-methodiek is vooral gericht op zogenoemde strategische relaties. Intussen is een lite-versie van QLIFT ontwikkeld die kan worden toegepast op de minder strategische relaties. De essentie van de lite-methodiek blijft hetzelfde, het aantal criteria is echter beperkt en het proces is minder verstrekkend.

QLIFT wordt momenteel verder uitgerold bij IHC Merwede en Damen Shipyards. Ook toeleveranciers beginnen QLIFT toe te passen in hun ketens. De implementatie van QLIFT betekent in de praktijk een flinke verandering van de organisatie en het individuele denken en doen. De implementatie wordt in de projectgroep actief gemonitord en ondersteund. Met de aanvulling van ‘QLIFT Lite’ zal de toepassing in het komende jaar naar verwachting snel verbreden.
 
Voor meer informatie over de QLIFT-methodiek kunt u contact opnemen met Koen Burgers, e-mail: k.burgers@integraalsamenwerken.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken