foto

27-06-2013 P2 Proefmodel voor aanbiedingstrajecten met succes getest

Een nieuwe methode voor het doorlichten van klanteisen en koppelen aan de productbeschrijving is met succes getest bij IHC Merwede. De methode is ontwikkeld door de projectgroep Productdefinitie en verwerkt in het Proefmodel P2. Aan de hand van een productbeschrijving die door IHC Merwede beschikbaar was gesteld, is het Proefmodel P2 gevuld, aangepast en uitgebreid. Het is nu mogelijk om verschillende doorsnedes uit dit model te maken, zoals een aanbiedingsbestek of een aanvraag voor toelevering. 
 
De laatste stap in het project is het beoordelen of dit model de interactie met systeemleveranciers in het aanbiedingstraject verbetert. Dit wordt gedaan aan de hand van de beschrijving van de e-systemen in het IHC Merwede project. 
 
Op basis van de System Engineering benadering wordt de aanbieder geforceerd om in het aanbiedingstraject een systematische functionele analyse te maken van de klanteisen. Dat begint met het bepalen van de missie van het schip en vervolgens de functies en bijbehorende eisen. Uiteindelijk moet de omschrijving van het schip op alle punten gekoppeld kunnen worden aan de functies van het schip. Deze benadering moet leiden tot een hogere kwaliteit van de aanbiedingen en een betere beheersbaarheid van risico’s. 
 
Een uitdaging voor gebruikers van deze methode is om te bepalen hoe ver de functionele beschrijving moet gaan, voordat de systemen gekozen en beschreven worden. Dat hangt af van de wens van de ontwerper om alternatieve opties te kunnen beoordelen. Met de functionele beschrijving kan de ontwerper aan de slag om oplossingen te vinden en te vergelijken. Het vullen van het Proefmodel P2 gaat hand in hand met de voortgang van de ontwerpactiviteiten. Het proefmodel P2 is beschikbaar om uit te testen op andere projecten. 
 
Voor meer informatie over P2 Productdefinitie kunt u contact opnemen met Marnix Krikke, Projectleider P2, e-mail: m.krikke@integraalsamenwerken.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken