foto

28-06-2013 P8 Informatie Adapter presenteert resultaten

Het projectteam voor de Informatie Adapter heeft de afgelopen periode met name gewerkt aan een aantal technische verbeteringen om de stabiliteit en performance te verbeteren. Daarnaast hebben de deelnemende bedrijven verder gewerkt aan de verificatie van hetgeen is opgenomen in het woordenboek.
 
Nu het project zijn eindfase nadert, worden de resultaten aan de deelnemende bedrijven gepresenteerd en wordt uitgelegd hoe de resultaten geborgd gaan worden. De bedrijven waar de terugkoppeling van de resultaten heeft plaatsgevonden reageren allemaal positief op het bereikte resultaat. Op 2 en 9 juli staan twee demonstratiesessies gepland, waarbij aan een groep van bedrijven het proces van digitale informatie-uitwisseling op basis van de Informatie Adapter inzichtelijk wordt gemaakt. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag hoe de gerealiseerde oplossing operationeel te maken in het bedrijfsproces.
 
Voor meer informatie over P8 Informatie Adapter kunt u contact opnemen met Gerrit Alblas, Projectleider P8, e-mail: g.alblas@integraalsamenwerken.nl.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken